Bluuni.fi tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Ruokomäki Emil

Y-tunnus: 2931305-1

Osoite: Jätkäsaarenkuja 13 B 61

Postinumero: 00220

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero: 044 2815653

Sähköpostiosoite: emil@bluuni.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Ruokomäki Emil

Nimi: Emil Ruokomäki

Osoite: Jätkäsaarenkuja 13 B 61

Postinumero: 044 2815653

Postitoimipaikka: Helsinki

Puhelinnumero: 044 2815653

Sähköposti: emil@bluuni.fi

Rekisterin tarkoitus

Keräämme tietoja markkinoinnin, myynnin tarkoituksiin

Mitä tietoja kerätään?

  • Etu ja sukunimi
  • Puhelinnnumero
  • Sähköposti
  • Titteli yrityksessä

6. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen/asiakkaan nimi, Y-Tunnus/henkilötunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja osoite.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.’

Rekisteritiedot säilytetään rekisterissä vain niin kauan kuin sopimukset on saatu päätökseen.

Yhtiö säilyttää rekisteritiedot ½ vuotta paperiversiona, jonka jälkeen ne tuhotaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja pääsääntöisesti luovuteta EU alueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain yhtiön omistajilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.