Rekisterin nimi
Bluuni Oy:n asiakas ja prosektirekisteri:


Rekisterinpitäjä
Nimi: Bluuni Oy
Y‑tunnus: 3135340-7
Osoite: Tuukka Järvinen
Ruotutorppa 4 B 22
02610 ESPOO
Puhelinnumero: 040 936 3390
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään:

Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri tiedoista: Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja Etu- ja sukunimi.

Rekisteri uutiskirjeen tilaajista:

Nimi ja Sähköposti.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei oletuksena luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa Bluuni Oy:n käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Voimme käyttää seuraavia palveluntarjoajia:

Microsoft
Google
Citrix Systems UK Limited
HubSpot, Inc.
Cybot (Cookiebot)
Domainhotelli Oy

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden välityksellä.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.